Publications of scientific and technologic results

ADIR

The list of publications and contributions to conferences on the ADIR project issues is presented below.

Publications

 1. Next generation urban mining – automated disassembly, separation and recovery of valuable materials from electronic equipment: overview of R&D approaches and first results of the European project ADIR
  R. Noll, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, A. Chmielarz, S. Connemann, M. Eschen, A. Frank, C. Fricke-Begemann, C. Gehlen, T. Gorewoda, M. Guolo, W. Kurylak, J. Makowe, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Veglia
  Proceedings European Metallurgical Conference EMC, ISBN: 978-3-94276-73-5, 2017, 799-816
 2. Next generation urban mining – laser-based sensing and sorting of electronic scrap
  S. Connemann, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, M. Eschen, C. Fricke-Begemann, C. Gehlen, W. Kurylak, R. Noll, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Veglia, 
  Proceedings 8th Sensor-Based Sorting and Control, ISBN 978-3-8440-5805-5, 2018, 29-37
  1. http://www.sbsc.rwth-aachen.de/cms/front_content.php?idcat=2&lang=1
  2. Abstract
 3. Inverse production line for the automated dismantling of mobile phones with selective laser-based detaching and sorting of valuable components
  R. Noll, S. Connemann, C. Fricke-Begemann, F. Schreckenberg, R. Ambrosch, A. Tori, M. Guolo, 
  Proceedings Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz, Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2018, 533-543
  1. http://www.vivis.de/veranstaltungen/rueckblick/467-berliner-recycling-und-rohstoffkonferenz-2018
 4. LIBS analyses for industrial applications – an overview of developments from 2014 to 2018
  R. Noll, C. Fricke-Begemann, S. Connemann, C. Meinhardt, V. Sturm
  J. Anal. At. Spectrom. 33, 2018, 945-956
  1. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ja/c8ja00076j#!divAbstract (open access, article as download available)
  2. Abstract
 5. Screening Analysis Of Electronic Components In The Batch Material For The European Project ADIR – Next Generation Urban Mining - Analiza przesiewowa komponentów elektronicznych w materiałach wsadowych dla europejskiego projektu ADIR – nowa generacja pozyskiwania surowców
  T. Gorewoda, J. Anyszkiewicz, S. Connemann, J. Charasińska, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, A. Chmielarz, M. Eschen, A. Frank, C. Fricke-Begemann, M. Gawliczek, C. Gehlen, M. Guolo, A. Hryniszyn, M. Knapik, S. Kozłowicz, J. Kozłowski, W. Kurylak, D. Lewandowski, J. Makowe, Z. Mzyk, R. Noll, M. Potempa, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Veglia
  Hutnícka A Priemyselná Analytika 2018, 2THETA, Czech Republic, ISBN: 978-80-86380-93-3, 2018, 105-112
  1. Abstract

Conference Contributions

 1. Next generation urban mining – automated disassembly, separation and recovery of valuable materials from electronic equipment: overview of R&D approaches and first results of the European project ADIR
  R. Noll, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, A. Chmielarz, S. Connemann, M. Eschen, A. Frank, C. Fricke-Begemann, C. Gehlen, T. Gorewoda, M. Guolo, W. Kurylak, J. Makowe, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Veglia
  European Metallurgical Conference EMC 2017
  Date: 25-28 June 2017
  Venue: Leipzig, Germany
  Form of contribution: lecture
 2. Next generation urban mining – laser-based sensing and sorting of electronic scrap
  S. Connemann, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, M. Eschen, C. Fricke-Begemann, C. Gehlen, W. Kurylak, R. Noll, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Verglia,
  8th Sensor-Based Sorting and Control Conference
  Date: 6-7 March 2018
  Venue: Aachen, Germany
  Form of contribution: lecture
 3. Inverse production line for the automated dismantling of mobile phones with selective laser-based detaching and sorting of valuable components
  R. Noll, S. Connemann, C. Fricke-Begemann, F. Schreckenberg, R. Ambrosch, A. Tori, M. Guolo,
  Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz
  Date: 19-20 March 2018
  Venue: Berlin, Germany
  Form of contribution: lecture
 4. Wykorzystanie fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej do analiz przesiewowych części elektronicznych stanowiących przedmiot badań europejskiego projektu ADIR – The screening analysis of electronic components tested within the European project ADIR using X-ray fluorescence spectrometry
  T. Gorewoda, J. Anyszkiewicz, A. Chmielarz, C. Fricke-Begemann, M. Gawliczek, J. Kozłowski, W. Kurylak, D. Lewandowski, W. Mikłasz, Z. Mzyk, R. Noll, M. Potempa
  XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej (XI Seminar on recent problems in analytical chemistry)
  Date: 12 May2018
  Venue: Katowice, Poland
  Form of contribution: poster
  1. Abstract - Conference Contribution 
 5. Screening analysis of electronic components in the batch material for the European project ADIR – Next generation urban mining
  T. Gorewoda, J. Anyszkiewicz, S. Connemann, J. Charasińska, R. Ambrosch, K. Bergmann, S. Britten, H. Brumm, A. Chmielarz, M. Eschen, A. Frank, C. Fricke-Begemann, M. Gawliczek, C. Gehlen, M. Guolo, A. Hryniszyn, M. Knapik, S. Kozłowicz, J. Kozłowski, W. Kurylak, D. Lewandowski, J. Makowe, Z. Mzyk, R. Noll, M. Potempa, G. Sellin, M. Siguier, A. Tori, F. Veglia
  Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2018 (Hutnícka A Priemyselná Analytika 2018, X. Slovensko – Česko – Polská Konferencia)
  Date: 16-19 April 2018
  Venue: Rużemberok, Slovakia
  Form of contribution: lecture

 6. Górnictwo miejskie nowej generacji - automatyczny demontaż, rozdział i odzysk cennych materiałów z urządzeń elektronicznych. Hydrometalurgiczny odzysk wartościowych metali. The new generation urban mining – automatic disassembling, separation and recovery of valuable materials from electronic equipment. Hydrometallurgical recovery of valuable metals
  G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, J. Malarz, m. Ciszewski, M. Drzazga, A. Chmielarz, T. Gorewoda, J. Charasińska, J. Kozłowski, D. Lewandowski, M. Potempa,M. Gawliczek, W. Kurylak, R. Noll
  Innowacyjność Przemysłu Metali Nieżelaznych w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski
  Date: 13-15 June 2018
  Venue: Wisła, Poland
  Form of contribution: poster
  1. Abstract - Conference Contribution
 7. Działania analityczne w europejskim projekcie ADIR: next generation urban mining. Analytical activities in European project ADIR – next generation urban mining.
  T. Gorewoda, R. Ambrosch, J. Anyszkiewicz, G. Benke, H. Brumm, J. Charasińska, A. Chmielarz, M. Eschen, C. Fricke-Begemann, M. Gawliczek, C. Gehlen, M. Guolo, A. Hryniszyn, M. Jadwiński, M. Knapik, S. Kozłowicz, J. Kozłowski, W. Kurylak, K. Leszczyńska-Sejda, D. Lewandowski, J. Makowe, Z. Mzyka, R. Noll, M. Potempa, G. Sellin, A. Tori, F. Veglia
  Konwersatorium Spektrometrii Atomowej – Seminar on Atomic Spectrometry KOSAT 2018
  Date: 23-25 September 2018
  Venue: Białystok, Poland
  Form of contribution: lecture